Prawo gospodarcze

Dział prawa gospodarczego prowadzi specjalista w tej dziedzinie - mecenas Andrzej Dudyk. Dział ten świadczy pomoc prawną naszym Klientom związaną z prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej. 

Obejmuje ona w szczególności:

  • polubowną i sądową windykację i egzekucję należności
  • walkę z nieuczciwą konkurencją
  • reprezentację w gospodarczych sporach sądowych i mediacjach
  • tworzenie i likwidację spółek prawa handlowego oraz działalności gospodarczej osób fizycznych, w tym spółek cywilnych, ze szczególnym uwzględnieniem rozliczeń między wspólnikami
  • zabezpieczanie interesów przedsiębiorcy w umowach handlowych i przedsięwzięciach gospodarczych.

Świadcząc nasze usługi, zawsze kierujemy się zasadą optymalizacji kosztów przedsiębiorcy w tym zobowiązań publicznoprawnych (podatków).

Doradztwo podatkowe jest integralną częścią świadczonej przez Kancelarię obsługi prawnej.

Z naszych usług korzystają firmy z różnych branż, a lata doświadczeń z firmami różnej wielkości sprawiają, że potrafimy skutecznie doradzać zarówno podmiotom gospodarczym z grupy MŚP , jak i dużym, rozwiniętym strukturom korporacyjnym.

Dla zapewnienia naszym Klientom sprawnej obsługi prawnej na każdym etapie sprawy, współpracujemy z komornikiem sądowym, notariuszem, doradcą podatkowym, biegłym rewidentem oraz wykwalifikowanymi i doświadczonymi księgowymi.

ALL CONTENT COPYRIGHT © "STUDIO H". ALL RIGHTS RESERVED

REPRODUCTION OR REDISTRIBUTION WITHOUR PERMISSION IS STRICTLY FORBIDDEN