We współpracy z naszymi Klientami kierujemy się zasadami optymalizacji kosztów, dostępności do informacji o aktualnym stanie prowadzonej sprawy i poszanowaniem zasad etyki zawodu radcy prawnego. Umożliwiamy Klientowi stały monitoring prowadzonej w jego imieniu konkretnej sprawy, udzielamy wyczerpujących raportów o przebiegu podejmowanych działań, jak również w zależności od życzenia Klienta i po uprzednim umówieniu telefonicznym-oferujemy możliwość spotkania  w siedzibie Kancelarii, jak również poza nią w miejscu dla niego dogodnym. 

Po wstępnym rozpoznaniu potrzeb Klienta stosujemy optymalny dla niego system rozliczeń.

1/ rozliczenia w oparciu o stawkę godzinową
2/ wycena projektu
3/ ryczałt

Stawka godzinowa oraz ceny projektów ustalane są indywidualnie. Rozliczenia ryczałtowe stosujemy w przypadku zlecenia nam obsługi stałej, kiedy ilość przepracowywanych miesięcznie na rzecz Klienta godzin nie jest mniejsza niż 30. 

Koszty reprezentowania Klienta w postępowaniu sądowym ustalamy przede wszystkim w oparciu o przepisy Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. 2015 poz. 1804 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z późniejszymi zmianami

Planując postępowanie sądowe, Klient musi liczyć się też z koniecznością poniesienia kosztów sądowych uregulowanych w Ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.).

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

 

ALL CONTENT COPYRIGHT © "STUDIO H". ALL RIGHTS RESERVED

REPRODUCTION OR REDISTRIBUTION WITHOUR PERMISSION IS STRICTLY FORBIDDEN