Anna Kurek-Kosmala

Radca prawny, absolwentka aplikacji sądowej i parlamentarnej.

Reprezentuje klientów w sprawach sądowych z zakresu prawa cywilnego w tym w sprawach rodzinnych, spadkowych, odszkodowawczych oraz majątkowych.
Specjalistka w zakresie prawa procesowego.

 

"Specjalizuję się m.in. w prawie rodzinnym. Moja praktyka obejmuje rozwody, sprawy alimentacyjne, ochronę praw ojców, sprawy o wydanie dzieci, konwencję haską (uprowadzenia dzieci za granicę), pomoc przy przygotowywaniu projektów umów dzielących majątek małżonków oraz porozumień mających na celu ustalenie kontaktów z małoletnimi dziećmi osób rozwodzących się, sądowe sprawy majątkowe.

Od 2000 r. - początku kariery prawniczej, koncentruję się na reprezentacji klientów przed sądami. Doświadczenie sprawia, że jestem wyjątkowo skuteczna w sprawach rodzinno-rozwodowych, alimentacyjnych i majątkowych (związanych z podziałem majątku dorobkowego rozwodzących się małżonków) oraz w sprawach związanych z opieką nad dziećmi. Wiem, jakim przeżyciem są sprawy rodzinno-rozwodowe. Dlatego kiedy reprezentuję moich klientów, chronię nie tylko ich interesy, ale także ich prywatność i emocje. Dążę do ugodowego załatwienia sprawy, ale jeśli ugoda nie jest możliwa - wykorzystuję wszelkie dostępne przez prawo środki, aby zapewnić mojemu klientowi korzystny wynik sprawy."


Tomasz Brygoła

Radca prawny.

Specjalista w zakresie prawa cywilnego i nieruchomości, obsługi wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni, a także prawa pracy.

 

"Specjalizuję się w zakresie prawa lokalowego i prawa nieruchomości. Współpracuję z wieloma wspólnotami mieszkaniowymi gdzie przede wszystkim reprezentuję je w sporach sądowych, wygrywając przy tym zdecydowaną większość spraw. Zajmuję się również bieżącą obsługą wspólnot mieszkaniowych w szczególności w zakresie ustalenia zasad ponoszenia kosztów zarządu nieruchomości wspólnej przez właścicieli lokali, jak również innymi kwestiami związanymi z praktycznymi aspektami stosowania ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali.

Duże sukcesy odnoszę także w reprezentowaniu interesów pracodawców, szczególnie dużych firm o rozbudowanych strukturach pracowniczych. Moja praktyka obejmuje pełne spektrum prawa pracy: od spraw istotnych, lecz codziennych - jak umowy o pracę, wypowiedzenia i dokumentacja pracownicza - po sprawy nierzadko kluczowe dla dalszej egzystencji spółki: spory zbiorowe ze związkami zawodowymi, układy zbiorowe pracy, a także wszelkie kwestie ubezpieczeniowe. Mam opinię jednego z najlepszych specjalistów w tej dziedzinie charakteryzującego się wysoką statystyką wygranych spraw sądowych."


Ewa Mazurek

Radca prawny.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista w zakresie prawa rodzinnego, szczególnie zainteresowana wspieraniem dzieci i rodziców w ramach postępowania w sprawach nieletnich. Doradza również w sprawach karnych i upadłościach konsumenckich.

 Maciej Kwit

Asystent radcy prawnego.

Absolwent Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Aplikant radcowski ostatniego roku przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.  Wspiera pracę zespołu oraz samodzielnie i z dużymi sukcesami prowadząc sprawy alimentacyjne, egzekucyjne oraz karne.

 

ALL CONTENT COPYRIGHT © "STUDIO H". ALL RIGHTS RESERVED

REPRODUCTION OR REDISTRIBUTION WITHOUR PERMISSION IS STRICTLY FORBIDDEN