Oferta

Prawo rodzinne 

Prowadzimy m.in. sprawy:

 • rozwodowe
 • o kontakty i opiekę nad małoletnimi dziećmi
 • alimentacyjne
 • o rozdzielność majątkową i podziały majątku wspólnego
 • adopcyjne 


Mamy duże doświadczenie w obsłudze sporów z elementami prawa zagranicznego. 

Działając na rynku od wielu lat doskonale wiemy, że sprawy z zakresu prawa rodzinnego są często trudnym przeżyciem dla Stron. Staramy się maksymalnie ograniczać dyskomfort naszych Klientów i zawsze z najwyższą starannością przygotowujemy ich na wszelkie ewentualności w związku z prowadzeniem zlecenia. 

Osobą prowadzącą oraz nadzorującą prowadzenie spraw rodzinnych jest mecenas Anna Kurek-Kosmala obecna na rynku świadczenia usług prawnych od ponad dwudziestu lat. Wieloletnie doświadczenie zawodowe mecenas Anny Kurek-Kosmali daje gwarancję obiektywnego spojrzenia na problem oraz zaproponowania jak najbardziej skutecznych rozwiązań. Pozwala na to nie tylko znajomość prawa bo także specyfiki działania sądów, linii orzeczniczych wydziałów, stylu pracy konkretnych sędziów oraz wiodących kierunków opiniowania biegłych sądowych powoływanych w sprawach. 

Prawo nieruchomości

W zakresie świadczenia usług w granicach prawa nieruchomości, zajmujemy się przede wszystkim:

 • windykacją należności od właścicieli lokali
 • regulowaniem kwestii dotyczących zarządzania nieruchomością wspólną, w tym prowadzeniem sporów sądowych dotyczących przyjętych już zasad ponoszenia kosztów zarządzania
 • sporami z deweloperami dotyczących w szczególności wadliwego wykonania budynków.
 • obsługą wspólnot oraz spółdzielni mieszkaniowych
 • pomocą prawną mieszkańcom i członkom spółdzielni
 • podziałami majątków małżeńskich  oraz majątków spadkowych.


Ponadto zajmujemy się bieżącą obsługą prawną wspólnot mieszkaniowych w szczególności w sprawach związanych z praktycznymi aspektami stosowania ustawy z dn. 24.06.1994r. o własności lokali. Na zlecenie naszych Klientów przygotowujemy opinie prawne, projekty uchwał i umów, jak również uczestniczymy w negocjacjach.

Pomoc prawną w zakresie prawa nieruchomości świadczy Mecenas Tomasz Brygoła, który wieloletnie doświadczenie zawodowe łączy z wyjątkową dokładnością i prywatnym zamiłowaniem do ekonomii i matematyki.  Możemy się poszczycić ogromnymi sukcesami w prowadzeniu spraw związanych z koniecznością dokonywania skomplikowanych rozliczeń aktywów i wierzytelności naszych Klientów, nakładów dokonywanych na nieruchomości wspólne czy spłatę zaciągniętych wspólnie kredytów. 

Prawo pracy

Pomoc prawna świadczona w ramach działu prawa pracy obejmuje:

 • reprezentowanie pracodawców i pracowników w sprawach przed sądami pracy, w tym w sporach dotyczących ustalenia istnienia stosunku pracy, rozwiązania stosunku pracy, zmiany warunków zatrudnienia oraz wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych
 • przygotowywanie i opiniowanie dokumentacji w sprawach pracowniczych (umowy, regulaminy i procedury, układy zbiorowe pracy, dokumentacja powypadkowa)
 • aktywne reprezentowanie pracodawców podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • przeprowadzanie audytów w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy
 • prowadzenie negocjacji z organizacjami związkowymi
 • udzielanie bieżących porad i konsultacji prawnych.


Dział prawa pracy w naszej kancelarii stale współpracuje ze specjalistą BHP. 

W zależności od potrzeb naszych Klientów zapewniamy dodatkowe usługi stale z nami współpracujących specjalistów - adwokatów, notariusza, komorników, doradcy podatkowego, tłumaczy i specjalisty BHP.